NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI THÂN HỮU ĐÀLẠT

MAI NGHIÊM

 

Lời người viết:

Những Khuôn Mặt Của Ban Điều Hành chỉ là những giòng chữ giới thiệu về những người đã đóng góp một bàn tay cho những sinh hoạt của Hội Thân Hữu Đàlạt từ ngày thành lập(1992) cho dến hiện giờ (2005). Đây là những dữ kiện do chính các thành viên/gia đình cung cấp, người viết chỉ có phận sự góp nhặt để phổ biến. Người viết cũng xin cáo lỗi đã không có được đầy đủ tài liệu/dữ kiện về tất cả thân hữu đã tham dự vào việc tổ chức sinh hoạt của HTHDL. Xin qúy thân hữu liên lạc về Ban Đại Diện HTHĐL để người viết có thể cập nhật hóa tin tức.

 

Ông Nguyễn Văn Hiển: người làng Động Linh, tỉnh Hà Nam, di cư vào Saigon năm 1954. Ông lên Đàlạt lập nghiệp năm 1968, làm thương mãi và thầu cung cấp thực phẩm cho trường Võ Bị Đàlạt. Ông rời Việt Nam năm 1975, định cư tại tiểu bang New York và di chuyển sang tiểu bang California năm 1978, cư ngụ ở thành phố Phillips Ranch. Ông là người đã khởi xướng việc thành lập Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1992 và đã giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức/Hội Trưởng HTHĐL từ ngày thành lập cho đến năm 1996. Ông đã mất năm 2000.

 

Anh Nghiêm Hữu Phỉ: sinh quán tại Đàlạt. Anh là cựu sinh viên Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đàlạt và cũng là cựu kha trưởng của Kha đoàn Yersin (216), thuộc đạo Lâm Viên, Đàlạt. Anh rời Việt Nam năm 1975, định cư tại tiểu bang California. Anh là người đã phụ giúp ông Nguyễn Văn Hiển trong công việc thành lập Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1992. Anh đã giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức/Hội Trưởng HTHĐL từ năm 1997 đến năm 2000, và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

 

Chị Nghiêm L.T. Mai: N sinh quán tại Saigon. Chị là cựu sinh viên Đại Học Văn Khoa Saigon. Chị rời Việt Nam năm 1975, định cư tại tiểu bang California. Tuy chỉ là một nàng dâu của Đàlạt nhưng chị đã rất tích cực trong công việc thành lập Hội Thân Hữu Đàlạt. Chị hiện thời là một thành viên trong ban điều hành, và đảm nhiệm công việc kết toán sổ sách chi thu của Hội Thân Hữu cho những ngày sinh hoạt.

 

Ông Nguyễn Hữu Huy: sinh quán tại Đàlạt. Ông là cựu học sinh trường College D’Adran. Ông làm thầu khóan và khai thác lâm sản tại Đàlạt. Ông rời Việt Nam năm 1992, đến định cư tại tiểu bang California. Ông là một trong những người đầu tiên mà ông Hiển đã liên lạc và mời tham dự vào ban tổ chức Hội Thân Hữu Đàlạt với vai trò cố vấn. Ông đã giữ chức vụ Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đàlạt nhiệm kỳ 2001-2002, và hiện thời là một thành viên của ban điều hành.

 

Ông Nguyễn Văn Thọ: sinh quán tại Đà Nẵng. Ông đến Đàlạt năm 1966. Ông đã làm việc trong ngành hành chánh tại Thị Xã Đàlạt. Ông rời Việt Nam năm 1979, sau ba năm bị giam trong các trại tù của Cộng Sản, vượt biên và đến định cư tại Houston, Texas và di chuyển sang tiểu bang California năm 1984. Ông đã tham dự ngày họp mặt thân hữu Đàlạt năm 1992 theo lời mời của ông Nguyễn Văn Hiển. Ông đã tham gia vào thành phần ban tổ chức đại hội lâm thời năm 1993 trong chức vụ Tổng Thư Ký. Ông đã ngưng sinh hoạt với HTHĐL sau năm 1994.

 

Ông Nguyễn Đình Thừa: người làng Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ông vào Đàlạt lập nghiệp năm 1950, làm đồ gỗ. Ông rời Việt Nam năm 1985, định cư tại tiểu bang California. Ông đã tham dự vào ngày họp mặt thân hữu Đàlạt Đàlạt năm 1992 theo lời mời của ông Nguyễn Văn Hiển. Ông đã tham gia vào ban tổ chức năm 1993 trong vai trò cố vấn. Ông đã mất năm 2002.

 

Bà Nguyễn Đình Thừa: người làng Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Bà đến Đàlạt năm 1930. Bà rời Đàlạt năm 1985, đến định cư tại tiểu bang California. Bà đã tham dự vào ngày họp mặt thân hữu Đàlạt Đàlạt năm 1992, và đã tham gia vào ban tổ chức năm 1993 trong vai trò cố vấn.

 

Anh Dương Văn Tuấn: sinh quán tại Đàlạt. Anh là là cựu hướng đạo sinh đạo Lâm Viên, Đàlạt. Anh đã nhập ngũ và đồn trú tại Đàlạt. Anh rời Việt Nam năm 1986 và đến Hoa Kỳ năm 1987, hiện đang cư ngụ tại quận Cam, tiểu bang California. Anh đã tham dự ngày họp mặt của thân hữu Đàlạt tại Mile Square Park năm 1992, và là một thành viên của ban điều hành từ năm 1993 cho đến bây giờ. 

 

Chị Chử Ngọc Hoàng Anh: sinh quán tại Vinh, Nghệ An. Gia đình dời cư đến Đàlạt tháng 12 năm 1953. Chị là cựu học sinh trường Lycee Yersin. Chị đã rời Việt Nam đi du học tháng 12 năm 1967. Nơi định cư đầu tiên của chị là thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia. Chị đã di chuyển sang tiểu bang California tháng 10, năm 1981, hiện cư ngụ tại quận Cam. Chị đã tham gia vào ban tổ chức đại hội lâm thời năm 1993, và đã đảm trách phần văn nghệ cho đại hội NGÀY ĐÀLẠT được tổ chức tại Westminster Cultural Arts Center năm 1994. Chị đã không còn tham gia vào ban điều hành HTHĐL sau ngày đại hội.

 

Anh Nguyễn Quốc Quân: cựu học sinh trường Trần Hưng Đạo, cựu sinh viên Chính Trị Kinh Doanh. Anh cũng là cựu hướng đạo sinh đạo Lâm Viên, thiếu đoàn Quang Trung, Kha 216, Tráng đoàn Hùng Vương. Anh nhập ngũ Thủ Đức năm 1969. Sau 1975 anh bị tù cải tạo mất 6 năm. Anh rời Việt Nam năm 1991, định cư tại tiểu bang California. Anh tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1994 trong đại hội NGÀY ĐÀLẠT và là một thành viên của ban điều hành từ năm 1995. Anh đã giữ chức vụ Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đàlạt nhiệm kỳ 2003-2004.

 

Chị Nguyễn Minh Tâm: sinh quán tại Phan Rang. Gia đình dời cư đến Đàlạt năm 1959. Chị là cựu học sinh trường Bùi Thị Xuân, và đã làm việc trong ban văn nghệ đài phát thanh Đàlạt. Chị rời Việt Nam năm 1990, định cư tại tiểu bang California. Chị đã đến với Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1994 từ những thông báo qua đài phát thanh và báo chí mời tham dự NGÀY ĐÀLẠT. Chị là thành viên của ban điều hành từ năm 1995 và đã giữ chức vụ thư ký nhiệm kỳ 1999-2000.

 

Anh Lê Xuân Hậu: người làng Vĩnh Lại, tỉnh Thừa Thiên. Anh dời cư đến Đàlạt năm 1968. Anh là cựu học sinh trường Việt Anh và là cựu hướng đạo sinh đạo Lâm Viên, Kha 216. Anh rời Việt Nam năm 1992, định cư tại quận Cam, tiểu bang California. Anh đã tham dự đại hội NGÀY ĐÀLẠT năm 1994 và đã trở thành một thành viên của ban điều hành từ năm 1995.

 

Chị Lê Minh Thi: sinh quán Ưu Điềm, Thừa Thiên - Huế. Chị dời cư đến Đàlạt năm 1976. Chị rời Việt Nam năm 1992, định cư tại quận Cam, tiểu bang California. Chị đã tham dự đại hội NGÀY ĐÀLẠT năm 1994 và đã trở thành một thành viên của ban điều hành từ năm 1995.

 

Ông Nguyễn Đức Nhứt: sinh quán tại Quảng Trị. Ông là cựu học sinh Trung Hoc Taberd Saigon và Providence Hue. Ông đến Đàlạt năm 1955, làm thương mại, chuyên sản xuất và xuất cảng trà, café. Ông rời Việt Nam năm 1991, đến định cư tại thành phố Westminster, tiểu bang California. Ông đã tham dự ngày họp mặt thân hữu Đàlạt tại Mile Square Park năm 1992 do người quen mời gọi. Ông tham gia vào thành phần ban điều hành từ năm 1996 và hiện thời là Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đàlạt nhiệm kỳ 2005-2006.

 

Anh Hà Mai Tiến: sinh quán tại Đàlạt. Anh là cựu học sinh trường Lycee Yersin. Anh rời Việt Nam năm 1970 đi du học Âu Châu. Anh đến Hoa Kỳ năm 1984, định cư tại quận Cam, tiểu bang California. Anh tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1994 trong đại hội NGÀY ĐÀLẠT và là một thành viên của ban điều hành từ năm 1996.

 

Chị Tưởng Kim Xuyến: sinh quán tại Thái Bình. Chị vào Đàlạt năm 1955, làm thương mãi. Chị rời Việt Nam năm 1985, định cư tại quận Cam, tiểu bang California. Chị đã tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1994, tham gia vào ban điều hành năm 1996 và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

                                                                                           

Anh Lê Đình Xuân: sinh quán tại Quảng Bình. Anh theo cha mẹ vào Đàlạt năm 1951 và theo học tại trường College D’Adran. Anh đã làm nhân viên khế ước bộ nội vụ và được bổ sung về Tòa Hành Chánh Đàlạt. Anh rời Việt Nam năm 1990 và định cư tại thành phố San Bernardino, tiểu bang California. Anh tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1995 theo lời mời của anh Nghiêm Hữu Phỉ. Anh đã là một thành viên trong ban điều hành từ năm 1996 và liên tục sinh hoạt với hội trong vai trò cố vấn. Anh đã mất năm 2000.

 

Chị Phan Lê Hà: sinh quán tại Đàlạt. Chị là cựu học sinh trường Bùi Thị Xuân và là tư chức của hãng Pacific. Chị rời Việt Nam năm 1990 và định cư tại thành phố San Bernardino, tiểu bang California. Chị đã cùng chồng là anh Lê Đình Xuân và các con tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt theo lời mời của anh Nghiêm Hữu Phỉ vào năm 1995. Chị là một thành viên trong ban điều hành từ năm 1996 cho đến bây giờ.

 

Ông Đỗ Đức Kim: sinh quán tại Hà Nội. Ông dời cư vào Đàlạt năm 1941. Ông là cựu học sinh trường Lycee Yersin và Trần Hưng Đạo. Ông rời Việt Nam năm 1982, định cư tại quận Cam, tiểu bang California. Ông tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1997 và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

 

Anh Tạ Đức Ân: sinh quán tại Đàlạt. Ông là cựu học sinh trường Xuân An, Trí Đức, Trần Hưng Đạo và Đại Học Văn Khoa Đàlạt. Cựu quân nhân sư đòan 21, chức vụ sau cùng là trưởng toán Trung Tâm Hành Quân tiểu khu Tuyên Đức với cấp bậc Đại Úy. Rời Việt Nam đến định cư tại quận Cam từ năm 1994. Ông tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1995 và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

 

Chị Bùi Kim Châu: sinh quán tại Đàlạt. Chị là cựu học sinh trường Bùi thị Xuân. Chị hiện là sinh viên năm cuối của đại học Fullerton, khoa kế toán, và sẽ tốt nghiệp vào tháng 6, 2005. Chị rời Việt Nam năm 2000, định cư tại quận Cam, tiểu bang California. Chị tham dự Hội Thân Hữu năm 2002, và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

 

Anh Ngô Đình Quý: sinh quán Nha Trang, Khánh Hoà, anh cũng là rể Đàlạt. Anh là cựu sinh viên sỹ quan Chiến Tranh Chính Trị - Khoá 10 trung cấp. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1985. Anh tham dự Hội Thân Hữu năm 2000, và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

 

Cô Lê Đình Xuân Hoài: sinh quán tại Đàlạt. Cô rời Việt Nam năm 1990, định cư tại thành phố San Bernardino, tiểu bang California. Cô đã tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt từ năm 1995 và là một thành viên trẻ tuổi nhất hiện nay của ban điều hành. Cô đã đáp ứng lời mời của anh Nghiêm Hữu Phỉ để đảm nhận công việc thiết lập một Website cho Hội. Cô cũng đảm nhiệm vai trò thư ký của nhiệm kỳ 2005-2006.

 

Ông Nguyễn Mùi: sinh quán tại Đàlạt. Ông là cựu học sinh trường Bồ Đề, Trần Hưng Đạo và Đại Học Chính Trị Kinh Doanh K2-Đàlạt. Vượt biên đến định cư tại quận Cam từ năm 1980. Ông tham dự Hội Thân Hữu Đàlạt năm 1995 và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.

 

Anh Pham Anh Tuấn: sinh quán tại Hải Phòng. Anh là cựu học sinh trường Trần Bình Trọng, Quang Trung. Anh cũng là cựu hướng đạo sinh thuộc Kha đoàn Yersin (216), thuộc đạo Lâm Viên, Đàlạt. Anh rời Việt Nam năm 1975, định cư tại tiểu bang Connecticut, dời cư về California năm 1994.  Anh tham dự Hội Thân Hữu năm 2001, và hiện thời là một thành viên trong ban điều hành.