Trang Nhà
Vườn Bích Câu
Nhà Thủy Tạ
Thung Lũng Tình Yêu
Xứ Hoa Đào
Webmaster:
Lê Đình Xuân Hòai
Web Designer:
Nghiêm Lý Tuyết Mai

 

 

 

 

LỊCH SỬ HỘI THÂN HỮU

NỘI QUY BAN ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH HTHDL  

        Đồi cao, gió lạnh đất Lâm Viên
        Cảnh đẹp, tình người vẻ dịu hiền
        Thác đổ Cam Ly, giòng suối bạc
        Núi bà mây phủ, cảnh thiên nhiên
        Xuân Hương in bóng, rừng đào thắm
        Than Thở thông reo, điệu nhạc phiền
        Hương sắc muôn màu, tranh tuyệt tác
        Dưới trần vẫn có động Đào Nguyên

                                              (Thơ Thanh Vũ) 

 

( Trang Nhà ) ( Vườn Bích Câu ) ( Nhà Thủy Tạ ) ( Thung Lũng Tình Yêu )