Xứ Hoa Đào
Vườn Bích Câu
Thung Lũng Tình Yêu
Nhà Thủy Tạ
Webmaster:
Lê Đình Xuân Hòai
Web Designer:
Nghiêm Lý Tuyết Mai

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO:Ngày Đàlat ngày 2-6-2019 GÓP Ý    

Sáng Thủy Tạ nhân nhi café nóng
Mở đầu ngày, qua báo dở từng trang
Đêm Thủy Tạ họp dăm ba bằng hữu
Chuyện mien man tưởng đã chẳng khi tàn…

(Thơ Mimosa)

( Trang Nhà ) ( Xứ Hoa Đào ) ( Vườn Bích Câu ) ( Thung Lũng Tình Yêu )