Cung Chúc Tân Xuân

 

 

Năm Kỷ Hợi, ngày 5 tháng 2, 2019.

 

Kính gửi quý vị Đồng Hương và Thân Hữu Đalat.


Trước thềm năm mới, chúng tôi, Ban Điều Hành Hội Thân Hữu Đalat – Nam California, xin kính chúc:


  Quý  Vị và Thân Quyến
      Năm Mới An Khang Thịnh Vượng và Nhiều May Mắn.

Nhân dịp nầy chúng tôi cũng xin được thông báo cùng quý vị về sinh hoạt NGÀY ĐALAT của năm 2019:

NGÀY ĐÀLẠT sẽ được tổ chức vào ngày
Chủ Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2019 

tại địa điểm:
Garden Grove Park 
9301 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

Thời gian  từ 10:30 AM -3:00 PM

Trước đây, những buổi họp mặt thường được tổ chức vào ngày Chủ Nhật cuối tháng 6. Tuy nhiên  những năm sau này thời tiết thay đổi, và bị trùng hợp với sinh hoat của nhiều hội đoàn trong vùng, cho nên chúng tôi quyết định đổi ngày họp mặt lên đầu tháng 6.  Kính mong sự hưởng ứng của quý vị.


Chi tiết và bản đồ hướng dẫn đến địa điểm sinh hoạt sẽ được gửi bằng điện thư trong thời gian tới, hoặc có thể tìm thấy trên website: www.hoithanhuudalat.org.

Thay mặt BDH-HTHDL- Nam California,

Hội Trưởng

 

Nghiêm Hữu Phỉ.

 

 

 

Trang nhà Hội Thân Hữu Dalat: www.hoithanhuudalat.org

 

***

*******

Địa điểm tổ chức Ngày Đàlạt - 2019

Chủ Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2019 

Garden Grove Park 
9301 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

 

map2

 

3