~ ~ ~ * ~ ~ ~

Kính gởi Quý Thân Hữu và Quý Đồng Hương Đàlạt:

Theo thông lệ hàng năm, Hội Thân Hữu Đàlạt đã tổ chức

NGÀY ĐÀLẠT

với mục đích kết hợp những người:

Từng sinh sống tại Đàlạt
Từng đến viếng Đàlạt
Và những người yêu mến Đàlạt

Có dịp gặp lại để kết chặt tình thân sau những năm xa quê hương. Năm nay, chúng tôi xin thân ái
kính mời quý vị tham dự NGÀY ĐÀLẠT, năm Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức vào ngày
Chủ Nhật 2 tháng 6 năm 2019 tại địa điểm:

Garden Grove Park
9301 Westminster Avenue, Garden Grove, CA 92844

(Bên cạnh Bolsa Grande High School)

CHƯƠNG TRÌNH
10:30 AM –12:00 PM:  THÂN HỮU HỌP MẶT & GHI DANH
12:00 PM – 01:00 PM: ĂN TRƯA
01:00 PM – 03:00 PM:  SINH HỌAT

Chúng tôi có thông báo thư này trên báo chí, đài phát thanh, điện thư cũng như qua thư tín.
Tuy nhiên để tránh trường hợp tin không đến tay thân hữu vì bất cứ lý do gì, quý vị nhận
đựơc tin này xin hãy thông báo đến tất cả những thân hữu mà quý vị biết.

Kính mong gặp được quý vị trong NGÀY ĐÀLẠT.

Thay mặt ban tổ chức
Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đàlạt


Nghiêm Hữu Phỉ

Điện thoại liên lạc:

Ô. Nghiêm Hữu Phỉ
Cô. Nguyễn Ngọc Tịnh
Bà. Lê Thị Minh Thi

 

714-906-1690
714-548-2762
714-530-4450

 

 

Ô. Tạ Đức Ân
Ô. Nguyễn Quốc Quân
Bà. Hạ Bảy

 

714-867-3064
714-717-0487
714-724-6459

 

 

Trang nhà Hội Thân Hữu Dalat: www.hoithanhuudalat.org

*****

Địa điểm tổ chức Ngày Đàlạt

Xem hình ảnh sinh hoạt tiệc Tân Niên 2015 & Hè 2015 và Ngày Đalat trong những năm qua:

http://hoithanhuudalat.org/hinhanh.htm