Chào mừng quý thân hữu vào thăm trang nhà của Hội Thân Hữu Đalạt..... Trang nhà của HTH Đalạt đã được đăng trên mạng vào tháng 8/2005........ Những tin tức mới nhất của hội sẽ được thông báo trong Tiết Mục Đặc Biệt...... Thân ai kính mời quý vị thân hữu vào trang THUNG LŨNG TÌNH YÊU để xem những hình ảnh sinh hoạt của HTH-DL trong những năm qua.

Trang Nhà
Xứ Hoa Đào
Nhà Thủy Tạ
Vườn Bích Câu
Thung Lũng Tình Yêu
 
Webmaster:
Lê Đình Xuân Hòai
Web Designer:
Nghiêm Lý Tuyết Mai

 

 

Kính thưa quý Thân Hữu và Đồng Hương Đà Lạt,  

Hội Thân Hữu Đà Lạt thân ái kính mời quý vị vào thăm trang nhà của hội.  Mục đích của trang nhà là trình bày những hoạt động đã qua và giới thiệu những mục tiêu kế tiếp hầu đạt được chủ trương của hội là kết chặt tình thân giữa các thân hữu Đà Lạt ở khắp mọi nơi.  Trang nhà của hội là sợi giây liên lạc, thông tin và nơi chốn để thân hữu đóng góp bài vở, tham luận. 

Kính mời quý vị thân hữu đóng góp ý kiến, bài vở, và hình ảnh để trang nhà của chúng ta càng ngày càng phong phú về nội dung lẫn hình thức.  Xin quý thân hữu vào mục thể lệ đăng bài để biết thêm chi tiết về cách gữi bài. 

Thân ái.
Ban Điều Hành Hội Thân Hữu Đàlạt
Nam Cali - USA

 

   

 

 

 
( Xứ Hoa Đào ) ( Vườn Bích Câu ) ( Nhà Thủy Tạ ) ( Thung Lũng Tình Yêu )  

***** Tiết Mục Đặc Biệt *****

1) Thông báo về Ngày Đalat 2019

2) Thư mời tham dự NGAY DALAT

Chủ Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2019

Tại Garden Grove Park, Garden Grove, CA 92840

Xin nhấn "Mouse" vào khung nầy để xem thư mời.

3) Hình Ảnh Sinh Hoạt Tết Ất Mùi Ngày 1 tháng 3 năm 2015 và Hè 2015